Στόχοι - Αποστολή

stoxoi-apostoli
stoxoi-apostoli
σχετικά με εμάς

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε με σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και άλλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ενώσεών τους.

Στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών ΟΤΑ α ‘και β’ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αποστολή του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων είναι:

 • η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
 • η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών
 • η ωρίμανση έργων υποδομής
 • η χάραξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, προγραμμάτων δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας
 • η αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων
 • η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων του Δήμου Λαρισαίων
 • η υλοποίηση παρεμβάσεων έξυπνης πόλης – αστικής κινητικότητας
 • η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης
 • η αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας
 • η αξιοποίηση τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας
 • η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής και της κυκλικής οικονομίας
 • η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας
 • Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων
Αποστολή του οργανισμού
arxaio-theatro-larisa

Αναπτυξιακός Οργανισμός

dypa